MSF_0940

OPU en ICSI

De termen OPU en ICSI zijn de afgelopen jaren bij veel paardenfokkers ter sprake gekomen. Iedereen heeft er wel een mening over. Maar wat is het nou precies, hoe verlopen de verschillende procedures en wat zijn de voor- en nadelen? Hier willen wij uitleg geven over deze relatief nieuwe voortplantingstechnieken die uitgevoerd kunnen worden bij Equiception BV.

Allereerst, is het goed om te beseffen dat OPU en ICSI twee verschillende procedures zijn, die wel onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.  

OPU

OPU staat voor Ovum Pick-Up, oftewel het oogsten (spoelen) van eicellen, en is de eerste stap van het gehele proces.

De uitgebreide voorbereiding van de merrie neemt vaak evenveel tijd in beslag als de OPU-procedure zelf, en is van belang voor een succesvolle uitkomst. De merrie wordt gesedeerd en krijgt tevens een ontstekingsremmer, preventief antibiotica en darmverslapper toegediend. Er wordt een urinekatheter geplaatst en tenslotte wordt de procedure met een ruggenprik zo veilig en pijnvrij mogelijk gemaakt.

Tijdens de OPU-procedure zal de dierenarts rectaal, om de beurt, de beide eierstokken lokaliseren en in de juiste positie brengen. De eierstok wordt voorzichtig naar achteren toe getrokken zodat deze contact maakt met de echografische sonde, welke in de vagina van de merrie is gebracht. De eierstok, die dan via de vaginawand van de echo wordt gescheiden, kan nu goed in beeld worden gebracht. Met behulp van een lange naald, welke aan de echografische sonde is bevestigd, worden vervolgens de verschillende follikels (waarin de eicellen zich bevinden) afzonderlijk aangeprikt, leeggezogen, geschraapt en meerdere malen gespoeld. De opgevangen spoelvloeistof wordt na afloop in het laboratorium gefilterd en onderzocht op aanwezigheid van eicellen. De geïdentificeerde eicellen worden vervolgens één voor één ‘gewassen’, beoordeeld en dan verpakt voor transport naar onze partner Avantea in Italië, een gespecialiseerd laboratorium voor geavanceerde veterinaire voortplantingstechnieken. Bij Avantea zal de verdere maturatie van de eicellen, de ICSI-procedure en de ontwikkeling van de embryo’s plaatsvinden.

MSF_5049-1
foto_stalling-zorg

Effect op de merrie

De totale tijdsduur van de OPU-procedure is gemiddeld 45 minuten. Als alles ongecompliceerd verloopt kan de merrie diezelfde dag nog opgehaald worden.

De avond en de dag na de procedure kan de merrie sloom zijn, eventueel een verminderde eetlust vertonen en/of een verhoogde lichaamstemperatuur hebben. In zeldzame gevallen voelt de merrie zich meerdere dagen niet lekker.

Het is belangrijk te beseffen dat er aan veel veterinaire handelingen risico’s kleven, zo ook bij OPU. Complicaties die kunnen optreden zijn onder andere: bloedingen (rectaal, vaginaal, ovarieel), rectumscheuren, rectale en ovariële abcessen en buikvliesontsteking. Allen kunnen in het ergste geval tot het overlijden van de merrie leiden. Uiteraard hebben wij een team van professionals samengesteld die deze risico’s zo goed mogelijk inschatten en die, als zij het nodig achten, de procedure zullen staken.

Tenslotte kan gemeld worden dat, afhankelijk van hoeveel follikels een merrie ontwikkelt en hoe goed ze herstelt van de procedure, er regelmatig een interval van tenminste 3 weken tussen twee OPU sessies bij dezelfde merrie kan worden bereikt. Ook worden merries regelmatig geïnsemineerd en gespoeld voor een embryo tussen twee OPU sessies in; OPU heeft geen negatief effect op de natuurlijke fertiliteit van de merrie.

ICSI

De term ICSI staat voor Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie: het injecteren van één enkele zaadcel in een eicel, waaruit een embryo kan ontstaan. Dit is een geavanceerde vorm van IVF.

Indien de bevruchting van de eicel succesvol blijkt, zal het embryo zich gedurende 7-9 dagen ontwikkelen in het laboratorium, waarna deze te vergelijken is met een ‘normaal’ embryo van 5-6 dagen. ICSI-embryo’s zijn dus erg klein en kunnen hierdoor verassend goed ingevroren worden. De ingevroren embryo’s worden bij Equiception BV. opgeslagen en kunnen vervolgens worden ontdooid en overgezet in een geschikte draagmerrie wanneer men dat wenst.

MSF_4955-1

Voordelen

Een groot voordeel van OPU/ICSI is dat het embryo ingevroren is en pas ontdooid wordt als er een geschikte draagmerrie beschikbaar is.OPU en ICSI heeft meerdere voordelen; zo kan OPU op ieder moment van de cyclus van de merrie plaatsvinden (inclusief tijdens de winter-anoestrus) en dus ook gedurende het gehele jaar. De ingevroren embryo’s kunnen zo lang als nodig bewaard blijven en worden pas ontdooid als de perfecte draagmerrie beschikbaar is (bijvoorbeeld vroeg in het seizoen), waardoor synchronisatie van meerdere draagmerries, zoals bij embryo transplantatie, niet nodig is. Mede hierdoor is het bijzonder goed mogelijk om ‘eigen’ draagmerries in te zetten.

Merries die zelf niet drachtig kunnen worden, danwel geen embryo’s leveren via embryospoelingen kunnen vaak nog wel nakomelingen krijgen via OPU en ICSI. Ook in het geval van het plotseling overlijden van een merrie of bij een geplande euthanasie, kunnen meestal nog voor ICSI geschikte eicellen post-mortem uit de eierstokken gewonnen worden.

Daarnaast is OPU een enkele op zichzelf staande procedure zonder voorafgaande hormonale interventie, wat voordelig kan zijn voor sportmerries.

En tenslotte, aangezien er maar 1 zaadcel nodig is voor iedere geïnjecteerde eicel, biedt deze techniek duidelijke voordelen in het geval van een beperkte hoeveelheid beschikbaar sperma zoals bij overleden hengsten, verminderd vruchtbare hengsten en uiteraard bij bijzonder kostbaar en exclusief diepvries sperma. Een rietje diepvriessperma kan over het algemeen voor maximaal 10 ICSI-sessies gebruikt worden.

Te verwachten resultaten

Kans op een embryo

Bij Equiception bereiken we een vrij consistente eicelwinst van 65%, dat wil zeggen dat we een eicel winnen uit ± 65% van de aangeprikte follikels. Echter, de resultaten kunnen variëren aangezien sommige merries een mindere opbrengst geven (30%) en een enkeling juist weer een opbrengst van bijna 100% van de aangeprikte follikels kan bereiken.

Van het aantal geoogste eicellen wordt na rijping en beoordeling op geschiktheid ongeveer 60% met een spermacel geïnjecteerd. Na deze verschillende stappen is de slagingskans om 1 of meerdere ingevroren embryo’s te verkrijgen 60%. Het gemiddelde aantal embryo’s per succesvolle poging is 1,9.

Samengevat wil dit zeggen dat gemiddeld uit 10 verschillende OPU-ICSI-procedures er helaas 4 pogingen niet succesvol zullen zijn, daartegenover hebben de overige 6 pogingen samen 12 embryo’s geproduceerd.

Kans op een dracht

Na het ontdooien en transplanteren van een ICSI-embryo zal 80% aanslaan in de draagmerrie. De vroegembryonale sterfte is iets hoger dan bij een ‘natuurlijke’ dracht, namelijk 8 tot 15%.

Eisen aan de donormerrie

Door de verschillende stappen in het hele proces, en de daarbij geassocieerde cumulatieve verliezen, dienen er voldoende geschikte follikels aanwezig te zijn om de kans op het produceren van embryo’s te vergroten. We raden aan dat de merrie die bij ons voor OPU aangeboden wordt, op zijn minst in totaal 15 follikels (≥ 1 cm diameter) op haar eierstokken heeft. De OPU-procedure is het meest succesvol bij vele kleine follikels. Om teleurstelling te voorkomen raden wij dan ook aan om de merrie thuis door een dierenarts te laten controleren voor haar bij Equiception BV. aan te bieden.

Tevens dient de merrie voorafgaand aan de procedures getest te zijn op EIA (Equine Infectieuze Anemie)  en CEM (Contagious Equine Metritis). Dit in verband met het exporteren van de eicellen naar Italië. Een volledige negatieve uitslag dient minimaal 3 werkdagen voor de geplande OPU beschikbaar te zijn.

MSF_1228

Say hello

Wij komen graag langs

  ET afspraak makenMerrie BegeleidingOPU/ICSI afspraak makenICSI embryo ontdooien/overplaatsen

  Adres

  Equiception
  Milandweg 69
  3474 KK Zegveld
  Nederland

   

  contact-smartphone+31 (0) 653583247