Equiception - NL

Waterweg 17
3882 RA Putten

info@equiception.com

VEEL GESTELDE VRAGEN

KENNISBANK

Embryotransfer (ET)

De ET drachtpercentages per cyclus van de donormerrie hangen af van de kans op een embryo bij de spoeling en de kans op dracht van de draagmerrie na het overzetten. Om het hele proces succesvol te maken is het belangrijk dat het management van de donor- en draagmerrie optimaal is en de technieken van het embryo spoelen en overzetten goed beheerst worden.

De kans op het spoelen van een embryo kan significant verschillen per cyclus en is afhankelijk van de vruchtbaarheid van de donormerrie en hengst en of er vers, gekoeld of diepvries sperma wordt gebruikt. Ook de kans op dracht van de draagmerrie na overzetten is variabel en afhankelijk van; de kwaliteit van het embryo, de ervaring van de persoon die het embryo overzet en factoren die te maken hebben met de draagmerrie.

Tevens is het belangrijk om er rekening mee te houden dat ongeveer 8 tot 10% van de merries hun dracht verliezen na de eerste positieve drachtcontrole. Dit percentage is gelijk voor draagmerries en merries die hun eigen veulen dragen, echter kan dit wat hoger liggen voor draagmerries die een embryo dragen van een oudere donormerrie.

Gemiddeld zit Equiception B.V. op een drachtpercentage van 75% van embryo’s welke zijn overgezet in onze eigen draagmerries. De resultaten fluctueren significant gedurende het seizoen met een duidelijke vermindering in drachtpercentages gedurende perioden met hoge temperaturen.

Een van de belangrijkste factoren van een succesvolle embryo transplantatie is de draagmerrie. Draagmerries dienen een leeftijd te hebben van 3-15 jaar met een gewicht wat binnen 150 kg van dat van de donormerrie ligt, ze hebben een goede lichaamsconditie en zijn gemakkelijk in de omgang. Een potentiële draagmerrie moet kritisch geëvalueerd worden voordat besloten wordt haar in te zetten als draagmerrie. Er dient een algeheel lichamelijk onderzoek uitgevoerd te worden, gevolgd door een uitgebreid fertiliteitsonderzoek waarbij wordt gelet op mogelijke afwijkingen die invloed zouden kunnen hebben op het drachtig worden of het uitdragen van een dracht.

Draagmerries kunnen 2 tot 3 embryo’s overgezet krijgen per jaar. Indien zij niet drachtig worden, danwel drachtig blijven na deze 2 tot 3 pogingen, zullen zij niet opnieuw ingezet worden als draagmerrie.

Equiception B.V. is in het bezit van een groot aantal streng geselecteerde draagmerries. Deze merries zijn beschikbaar om de embryo’s van de donormerries van cliënten in over te zetten. Het is echter niet ongebruikelijk dat eigenaren graag hun eigen merrie(s) als ontvangster willen inzetten voor het embryo van hun donormerrie. Dit is begrijpelijk en kan zeker een acceptabele optie zijn. Het wordt geadviseerd dit te overleggen met uw eigen dierenarts om zo te besluiten of de merrie inderdaad een geschikte draagmerrie zou zijn. Equiception BV. draagt geen verantwoordelijkheid voor de eventuele gevolgen van het inzetten van een minder ideale ‘eigen’ draagmerrie.

Paarden-embryo’s kunnen met succes worden ingevroren/ gevitrificeerd, echter dit is geen eenvoudige procedure en het succes is mede afhankelijk van de grootte van het embryo en het moment van invriezen.

Kleine paarde-embryo's (<300μm) kunnen worden ingevroren en vervolgens succesvol weer gebruikt om een merrie drachtig te maken. Het managen van merries waarvan we deze ‘kleine’ embryo’s in willen vriezen vereist een nauwkeurige timing van de eisprong, zodat een vroege flush kan worden uitgevoerd precies 6,5 dagen later. Het embryo verlaat de eileider en komt de baarmoeder binnen rond dag 5,5. Echter, embryo's die vertraging hebben bij het binnengaan van de baarmoeder kunnen niet worden opgehaald met een flush op dag 6,5 en worden dus gemist. Een tweede flush kan echter enkele uren later bij de merrie worden uitgevoerd. Wat deze taak al moeilijk maakt, is de snelle groei van een paarde-embryo in deze ontwikkelingsfase. Zelfs 8-12 uur te laat zijn met een flush kan het verschil betekenen tussen het herstellen van een geschikte embryo om in te vriezen en een te grote om in te vriezen. De grotere embryo's, die regelmatig worden gespoeld op dagen 7 tot 9 na de eisprong, moeten vóór het invriesproces worden 'collapsed'. Deze techniek is ontwikkeld in het laboratorium met behulp van microscopen met manipulatoren, embryo-houdfuncties en gespecialiseerde boren om kleine gaatjes in de embryo te maken. Het succesvol bedienen van deze apparatuur vereist aanzienlijke expertise.

De gemiddelde kosten van ET bij Equiception B.V. (exclusief 21% BTW) zijn de volgende: spoeling: €267, 50, met uitzondering van de benodigde medicatie: gemiddeld: €15,-, overzetten: €267, 50, met uitzondering van de benodigde medicatie: gemiddeld €50,-, verpakking en transport van het embryo (naar de draagmerrie-locatie van Equiception B.V.): €167,50 en huur van de draagmerrie: €2890,-.

Ter voorbeeld; uw donormerrie wordt tweemaal gespoeld omdat de eerste spoeling geen embryo oplevert. De tweede embryospoeling is wel succesvol en dit embryo wordt overgezet, wat resulteert in een drachtige draagmerrie. 2 x spoeling en 1 x overzetten (inclusief medicatie) is €852,50. De totale kosten, inclusief het inpakken en vervoer van het embryo en de lease van de draagmerrie, komen dan uit op €3,910,-

Afhankelijk van invloeden zoals de vruchtbaarheid van de donormerrie, kwaliteit van het sperma en factoren die te maken hebben met de draagmerrie, zullen er meer of minder spoelingen en/of transplantaties nodig zijn om te komen tot een drachtige draagmerrie. Bij Equiception B.V. zijn de totale kosten voor een drachtige draagmerrie gemiddeld €4,700,-

Raadpleeg de prijslijst (hyperlink)van Equiception B.V. voor de actuele kosten.

Een van de grote voordelen van ET is dat merries die in de sport lopen toch nakomelingen kunnen produceren. Desondanks, zal het voor sommige merries noodzakelijk zijn om het trainings- en competitieschema aan te passen om de embryowinst te optimaliseren, aangezien beweging, hitte (waaronder hitte veroorzaakt door beweging) en stress (waaronder het toegenomen cortisolniveau tijdens transport) van negatieve invloed kunnen zijn op de ovariële functie. Deze factoren kunnen vooral een rol spelen bij merries waarbij de embryospoelingen herhaaldelijk niks opleveren, zonder dat er andere fertiliteitsproblemen zijn geconstateerd. Om de embryowinst te optimaliseren kan het nodig zijn dat eigenaren accepteren dat veranderingen aan management noodzakelijk zijn, waaronder eventueel het volledig staken van training en competitie gedurende de periovulatoire periode en de periode tussen insemineren en spoelen. Dit gezegd hebbende zijn er veel gevallen bekend van merries welke wel herhaaldelijk embryo’s leveren ondanks de stress van training, competitie en transport. Dit is uiteraard erg mooi, maar toch is het belangrijk voor merrie-eigenaren om realistische verwachtingen te hebben en is er voorzichtigheid geboden als het gaat om het besluit met sportmerries te gaan fokken.

Het herhaaldelijk uitvoeren van inseminaties en embryospoelingen kan, vanaf de derde tot vijfde cyclus, de donormerrie vatbaar maken voor baarmoederontstekingen. Deze aangedane merries hopen vocht op in de baarmoeder, laten ontstekingscellen zien op cytologie en er groeien bacteriën op kweek. Het is dus van belang om goed te letten op de gezondheid van de baarmoeder van de individuele donormerrie zodat een behandeling tijdig kan worden ingesteld.

Daarnaast zijn rectumscheuren altijd een klein, maar desalniettemin een serieus en in sommige gevallen fataal, risico bij elk rectaal onderzoek. Afhankelijk van de grootte, ernst en locatie van de scheur is een conservatieve of chirurgische behandeling geїndiceerd. De prognose hangt af van de ernst van de scheur, de tijd tussen het ontstaan en het behandelen van de scheur en de eerste hulp die geboden wordt.

De dierenartsen bij Equiception B.V. zijn allen ervaren en gaan voorzichtig te werk bij rectaal exploreren. Tevens zullen jonge, onervaren en zenuwachtige merries gesedeerd worden om zo veiliger te kunnen werken.

OPU & ICSI

OPU (Ovum Pick Up) en ICSI (Intracytoplasmatische Sperma Injectie) zijn twee verschillende procedures, die wel onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. De ene volgt de andere altijd op, maar beide vertegenwoordigen dus de verschillende stappen van het volledige proces dat nu kort zal uitgelegd (meer gedetailleerde informatie kan hier worden gevonden hyperlink).

OPU-> ICSI-> ontwikkeling van een embryo in het laboratorium > vitrificatie (invriezen) van het embryo-> ontdooien van het embryo-> overzetten van het embryo in een draagmerrie -> drachtcontrole (ongeveer 1 week na overzetten)

OPU = de procedure waarbij ovariële follikels (met vloeistof gevulde blaasjes op de eierstokken die de eicellen bevatten) worden aangeprikt en leeggezogen om de eicellen te verzamelen.

  • De staartbasis van de merrie wordt geschoren en een epidurale injectie (ruggenprik) wordt toegediend
  • De merrie wordt gesedeerd
  • Antibiotica, een ontstekingsremmer en een darmverslapper worden toegediend
  • Een echografische sonde, met daaraan een naaldgeleider bevestigd, wordt in de vagina van de merrie gebracht
  • De eierstok wordt rectaal vastgehouden en in contact gebracht met de echografische sonde om de follikels te visualiseren
  • Elke follikel (groter dan 1 cm diameter) wordt afzonderlijk aangeprikt, leeggezogen en meerdere malen gespoeld om de eicel te verzamelen
  • De spoelvloeistof uit de follikels wordt in het laboratorium beoordeeld op de aanwezigheid van eicellen
  • De eicellen worden verzameld en opgeslagen in een speciaal medium om verdere rijping te stimuleren
  • Alleen gerijpte eicellen zullen worden bevrucht

De volledige OPU-procedure duurt gemiddeld 1,5 uur (afhankelijk van de hoeveelheid follikels) en kan worden uitgevoerd gedurende iedere fase van de cyclus, ook tijdens de anoestus. De merrie zal op dezelfde dag weer klaar zijn om naar huis te gaan.

ICSI = de techniek waarbij een enkele spermacel met gespecialiseerde apparatuur in een gerijpte eicel wordt geinjecteerd.Tot op heden sturen we de eicellen naar Avantea, een laboratorium voor geavanceerde veterinaire voortplantingstechnieken in Italië, waar de ICSI, en de ontwikkeling en het invriezenvan de embryo’s plaatsvindt.

Ontwikkeling van het embryo – na succesvolle bevruchting van een eicel, ontwikkelt het vroege embryo zich gedurende 7-9 dagen in het laboratorium.

Het invriezen van het embryo – ontwikkelde embryo’s van goede kwaliteit worden vervolgens ingevroren. Doordat de embryo’s zo klein zijn kunnen ze succesvol worden ingevroren.

Transplantatie van het embryo – het ingevroren embryo kan voor onbepaalde tijd worden opgeslagen en worden ontdooid wanneer een geschikte draagmerrie beschikbaar is.

Het winnen van embryo’s via embryo transplantatie (ET) heeft verschillende beperkingen. Het vereist dat de donormerrie een functioneel voortplantingsstelsel heeft; in ieder geval is het noodzakelijk dat sperma de eileider kan bereiken, de merrie normaal ovuleert, en de eileider en baarmoeder de bevruchting en ontwikkeling van een embryo kunnen ondersteunen tot dag 7 of 8 na de ovulatie. Daarnaast is voor het insemineren van de donormerrie een volledige inseminatiedosis van sperma van goede kwaliteit vereist. De opbrengst bestaat enkel uit het potentiële embryo dat voortkomt uit de eisprong van één dominant follikel (of soms twee als de merrie dubbel ovuleert). Zoals elders uitgelegd (hyperlink) kan het gebruik van ET bij merries die in de sport lopen, worden bemoeilijkt door de effecten van stress. Tot slot kan herhaalde manipulatie van de baarmoeder van de merrie leiden tot het ontstaan van baarmoederontsteking. Dit in overweging nemende, kan OPU en ICSI meer succesvol zijn voor sommige merries en/of bepaalde merrie-hengst combinaties.

De techniek van eicelwinning en intracytoplasmatische sperma injectie omzeilt de baarmoeder, eileiders en afwijkingen in de ovulatie en kan de oplossing zijn voor het verkrijgen van nakomelingen van merries met chronische baarmoederontsteking, merries die verdacht worden van afwijkende eileiders, of merries die herhaaldelijk zogenaamde hemorragische anovulatoire follikels hebben. ICSI zal echter niet nuttig zijn als de oorzaak van de verminderde vruchtbaarheid van de merrie te wijten is aan de kwaliteit van haar eicellen.

Tevens, aangezien er maar 1 zaadcel nodig is voor iedere geïnjecteerde eicel, biedt deze techniek duidelijke voordelen in het geval van een beperkte hoeveelheid beschikbaar sperma zoals bij overleden hengsten, verminderd vruchtbare hengsten en uiteraard bij bijzonder kostbaar en exclusief diepvries sperma. Een rietje diepvriessperma kan over het algemeen voor maximaal 10 ICSI-sessies gebruikt worden.

Ook in het geval van het plotseling overlijden van een merrie of bij een geplande euthanasie, kunnen meestal nog voor ICSI geschikte eicellen post-mortem uit de eierstokken gewonnen worden.

Een groot voordeel van OPU en ICSI is dat deze techniek het gehele jaar kan worden toegepast. De eicelwinning kan in elke fase van de voortplantingscyclus van de merrie (inclusief anoestrus) uitgevoerd worden en vervolgens wordt het embryo ingevroren en voor onbepaalde tijd opgeslagen tot het ontdooit kan worden wanneer er een geschikte draagmerrie beschikbaar is.

Daarnaast is OPU een enkele op zichzelf staande procedure zonder voorafgaande hormonale interventie en kost het minder tijd in vergelijking tot ET (waarbij de cyclus van de merrie wordt vervolgd, ze wordt geïnsemineerd en er een week later een embryospoeling plaatsvindt), wat voordelig kan zijn voor merries die in de sport lopen.

Het is goed om te beseffen dat de OPU-procedure alleen kan worden uitgevoerd in een goed uitgeruste kliniek en daarom biedt Equiception B.V. dit NIET aan als een mobiele dienst. Donormerries zullen voor de procedure naar de kliniek van Equiception B.V. te Zegveld gebracht moeten worden.