Wat is de rol van de draagmerrie?

Wat is de rol van de draagmerrie?

Een van de belangrijkste factoren van een succesvolle embryo transplantatie is de draagmerrie.  Draagmerries dienen een leeftijd te hebben van 3-15 jaar met een gewicht wat binnen 150 kg van dat van de donormerrie ligt, ze hebben een goede lichaamsconditie en zijn gemakkelijk in de omgang. Een potentiële draagmerrie moet kritisch geëvalueerd worden voordat besloten wordt haar in te zetten als draagmerrie. Er dient een algeheel lichamelijk onderzoek uitgevoerd te worden, gevolgd door een uitgebreid fertiliteitsonderzoek waarbij wordt gelet op mogelijke afwijkingen die invloed zouden kunnen hebben op het drachtig worden of het uitdragen van een dracht.

Draagmerries kunnen 2 tot 3 embryo’s overgezet krijgen per jaar. Indien zij niet drachtig worden, danwel drachtig blijven na deze 2 tot 3 pogingen, zullen zij niet opnieuw ingezet worden als draagmerrie.

Equiception B.V. is in het bezit van een groot aantal streng geselecteerde draagmerries. Deze merries zijn beschikbaar om de embryo’s van de donormerries van cliënten in over te zetten. Het is echter niet ongebruikelijk dat eigenaren graag hun eigen merrie(s) als ontvangster willen inzetten voor het embryo van hun donormerrie. Dit is begrijpelijk en kan zeker een acceptabele optie zijn. Het wordt geadviseerd dit te overleggen met uw eigen dierenarts om zo te besluiten of de merrie inderdaad een geschikte draagmerrie zou zijn. Equiception BV. draagt geen verantwoordelijkheid voor de eventuele gevolgen van het inzetten van een minder ideale ‘eigen’ draagmerrie.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.