Is OPU geschikt voor merries die in de sport lopen?

Is OPU geschikt voor merries die in de sport lopen?

De eicelwinning is een op zichzelf staande procedure zonder enige voorafgaande hormonale interventie. OPU kan in elk stadium van de voortplantingscyclus van de merrie worden uitgevoerd, en ook tijdens de anoestrus en dus het gehele jaar door. Dit is een voordeel voor merries die in de sport lopen, aangezien het competitieseizoen vaak samenvalt met het natuurlijke dekseizoen. Hierdoor is het mogelijk om meer te concentreren op de voortplanting zodra de merrie het minder druk heeft met de sport. Het is bekend dat stress tijdens training en competitie (zoals transport en door beweging geïnduceerde hittestress) tijdens de periovulatoire periode en de periode tussen insemineren en de embryospoeling, een negatief effect kan hebben op de embryowinst bij sportmerries in ET programma’s, mogelijk als gevolg van een algemene verstoring van de follikelontwikkeling en eicelrijping. Met OPU worden deze negatieve effecten omzeild aangezien er over het algemeen onrijpe follikels worden aangeprikt en de gewonnen eicellen vervolgens verder rijpen in het laboratorium. Desondanks wordt geadviseerd om OPU uit te voeren wanneer de extra spanning van training en competitie afwezig is, aangezien deze stress nog steeds een negatieve invloed kan hebben op de kwaliteit van de eicellen. Bovendien vereist de OPU-procedure zware sedatie en pijnstiling en kunnen merries tot enkele dagen na de ingreep lusteloos zijn, waardoor het onrealistisch is voor een merrie om mee te blijven draaien in een intensief trainings-en wedstrijdschema gedurende deze periode.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.